Producenci
Kontakt
Słownik pojęć
absolutny - mikronowy współczynnik wkładu filtracyjnego oznaczający, że każda cząsteczka większa niż dana wielkość zostanie zatrzymana na filtrze, np. wkład absolutny 5 mikron.
 
absorpcja / absorbent - proces, w którym ciało stale (absorbent) pochłania inne cząsteczki do swego wnętrza/struktury.
 
absorpcja światła - ilość światła jaką może zaabsorbować dana objętość wody w czasie
 
adsorpcja / adsorbent - separacja cieczy, gazów, koloidów lub substancji zawieszonej z medium poprzez przyleganie do powierzchni lub porów substancji stałej (adsorbentu).
 
aerator (mieszacz)
 
agresywna woda - woda miękka i kwaśna, która może powodować korozje w rurociągach i innych urządzeniach hydraulicznych.
 
anionit
 
backflow - przepływ wody w medium w kierunku przeciwnym do normalnego. Przepływ jest często zawracany w systemach oczyszczania, jeśli woda jest mocno zanieczyszczona
 
big blue
Birm
cal
 
chlorowanie - proces oczyszczania wody, w którym chlor jest dodawany do wody do celów jej dezynfekcji, kontroli obecności mikroorganizmów w tej wodzie, utleniania zanieczyszczeń w wodzie.
 
ChZT - ilość tlenu zużywana (w mg/L) w procesie utleniania substancji organicznej i utleniającej się w warunkach laboratoryjnych. Używana do określania całkowitej zawartości substancji organicznej i nieorganicznej w zanieczyszczonej wodzie.
 
Ciężka woda - woda, w której wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione przez deuter.
 
Coli bakterie - Eschericha coli (E. coli) - organizmy fekalne związane z ludzkimi lub zwierzęcymi odchodami występujące w przewodzie trawiennym. Używane przez wydziały zdrowia lub laboratoria jako indykator do określania czystości/jakości wody.
 
Crystal Right
 
Czas zatrzymania - właściwy czas, w którym mała ilość wody znajduje się w osadniku lub w urządzeniu gdzie zachodzi wytrącanie. W zbiornikach do przechowywania termin oznacza długość czasu, w którym woda będzie przechowywana.
 
dealkalizacja - każdy proces służący zmniejszeniu zasadowości wody
 
Defeman
 
dejonizacja -  proces służący usunięciu wszystkich zjonizowanych substancji z roztworu. Zwykle jest to proces wymiany, w którym kationy i aniony są usuwane niezależnie od siebie.
 
dekarbonizacja - proces usuwania dwutlenku węgla z wody
 
demineralizacja - proces usuwania mianerałów z wody, zwykle termin ten odnosi się do procesu wymiany jonowej. Woda demineralizowana. Woda oczyszczona z zanieczyszczeń, minerałów i soli.
 
denitryfikacja - usuwanie azotu i produktów azotu z wody w celu osiągnięcia danych standardów jakości wody.
 
destylacja - metoda oczyszczania wody, podczas której woda jest doprowadzana do wrzenia a następnie kondensowana (skraplana) w osobnym zbiorniku. Zanieczyszczenia o wyższej od wody temperaturze wrzenia nie parują i pozostają w kolbie do wrzenia.
 
dezynfekcja - oczyszczanie cieczy lub powierzchni; wiele technik dostępnych, np. dezynfekcja ozonem. Często wiąże się z usuwaniem obecnych mikroorganizmów z użyciem biocydu.
 
downflow
 
dozowanie - (roztworów chemicznych) - stosowane do uzyskanie pożądanych parametrów wody, głównie przy stacjach przemysłowych, zazwyczaj przy uzdatnianiu wody grzewczej do zapobiegania korozji jak i dezynfekcji wody, w celu zlikwidowanie drobnoustrojów.
 
dysocjacja
 
elektroliza - proces, w którym energia elektryczna zamienia się na energie chemiczna. Proces zachodzi w elektrolicie, roztworze wodnym lub rozpuszczającej się soli, który daje jonom możliwość przemieszczania się pomiędzy dwoma elektrodami. Elektrolit zapewnia powiązanie pomiędzy dwoma elektrodami podłączonymi pod prąd. Jeśli zaaplikujesz prąd elektryczny, jony naładowane dodatnio wędrują do katody, a te naładowane ujemnie migrują do anody. Na elektrodach kationy zostają zredukowane, a aniony utleniane.
 
FilterAG
 
filtracja - oddzielanie substancji stałej od cieczy poprzez użycie porowatego materiału pozwalającego na przejście jedynie cieczy.
 
flokulacja 
 
galon - jednostka już prawie nie stosowana. Jest ona równa 3.785 litra.
 
gęstość - waga danej ilości wody. Zwykle wyrażana w kg na m3.
 
Greensand
Hydroantracyt
 
inhibitor - związek chemiczny, który zapobiega zachodzeniu reakcji chemicznej, np. wytrącaniu się.
 
kamień kotłowy - osad ze strącania tworzący się na powierzchniach w kontakcie z woda jako rezultat fizycznej lub chemicznej zmiany.
 
katalityczne złoże
 
katalizator - związek chemiczny przyśpieszający reakcje, ale nie biorący bezpośredniego udziału w tej reakcji.
 
kationit
Klarsanit
koagulacja
kolumna filtracyjna
 
kondensat - woda uzyskana w wyniku skondensowania pary wodnej.
 
lampy uv (ultrfioletowe) - polega na naświetlaniu wody promieniami ultrafioletowymi, które uszkadzają strukturę DNA mikroorganizmów, co uniemożliwia ich rozmnażanie. Dezynfekcja za pomocą UV jest procesem naturalnym, odbywa się bez dozowania srodków chemicznych, co eliminuje szkodliwe produkty uboczne powstałe podczas dozowania roztworów
 
lepkość - określa zdolność przemieszczania się wody. Gdy wzrasta temperatura, lepkość spada; oznacza to że woda jest bardziej mobilna w wyższej temperaturze.
 
membrana kapilarna - membrana o grubości około ludzkiego włosa, używana do odwróconej osmozy (RO), nanofiltracji, ultrafiltracji i mikrofilatracji.
 
membrana osmotyczna
mikrofilatracja
mikrosimens (simens)
mineralizator
MTM
nanofiltracja
napowietrzanie
 
odmanganianie / odmanganiacz - poces odmanganiania możemy przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrujacym lub jonowymiennym.
 
odwrócona osmoza - metoda oczyszczania wody polegająca na wprowadzeniu pod ciśnieniem wody surowej na membranę przez którą przechodzą tylko cząsteczki wody. Cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń zostają w tzw. koncentracie skąd są odprowadzane do kanalizacji. Za pomocą tej metody uzyskujemy redukcję soli rzędu 90-99%. Strata wody wynosi od 20 do 90% w zależności od typu systemu.
 
odżelazianie / odżelaziacz - polega na utlenieniu żelaza i zmiany jego struktury, która pozwala usunąc je na złożu filtracyjnym.
 
ogranicznik ścieku
organiczne związki (organika)
 
ozonowanie / ozonator - generator ozonu urządzenie generujące ozon poprzez przepuszczanie napięcia przez komorę zawierająca tlen. Często używany do dezynfekcji.
 
podchloryn sodu
 
ppm - jednostka stężenia, cześć na milion. Jeden ppm to jedna jednostka wagi substancji rozpuszczonej na milion jednostek wagi roztworu. W analizie wody ppm jest ekwiwalentny do mg/l.
 
przewodność
Pyrolox
 
sedymentacja - filtracja mechaniczna, zatrzymuje części stałe, nierozpuszczalne w wodzie jak piasek, osady.
 
sorpcja
 
tds - total dissolved solids (ang.). Waga zawiesiny na jednostkę objętości wody w medium filtracyjnym po filtracji lub odparowywaniu.
 
ultrafiltracja 
upflow
 
węgiel aktywny (aktywowany) - jest to najczęściej używane medium adsorpcyjne, powstające poprzez ogrzewanie substancji węglowych lub zasad celulozowych w warunkach braku powietrza. Ma on bardzo porowatą strukturę i jest powszechnie używany do usuwania materii organicznej i gazów rozpuszczonych z wody. Jest podobny do węgla lub torfu. Dostępny w formie granulatu, proszku lub bloków, w formie proszku ma on największe właściwości adsorpcyjne.
 
wymiana jonowa
złoże
 
zmiękczanie wody - polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces zachodzi podczas filtracji na żywicy jonowymiennej.
 
zmiękczacz
zwężka Venturiego
sterylizacja wody
żywica jonowymienna
 
 
 
 

Greensand

 

 

Złoże katalityczne FM 

 

Birm

 

 

Defeman

 

Crystal Right

 

 

Złoże G-1

 

Filter AG

 

Węgiel aktywny

 

HydroAntracyt

 

Organosorb

 

Pyrolox

 

Złoże Imac HP 555

 

Złoże mieszane Mixbed 400

 

http://www.ekoserwis.poznan.pl/go.live.php/PL-H123/hydrofilt.html Hydro - Filt

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl