Producenci
Kontakt
Złoża odżelaziające
Złoża Klarsanit, Defeman, Greensand, Birm dostępne są w ciągłej sprzedaży w naszym sklepie w dziale media filtracyjne. Złoża oferujemy zarówno w opakowaniach litrowych jak i zbiorczych - w workach po 14,5, 16,0 i 28,3 litra. Opis i specyfikacja każdego ze złóż znajduje się poniżej.
 
 

ZŁOŻE KLARSANIT
 
Złoże filtracyjne do usuwania z wody żelaza i manganu. Eliminuje nieprzyjemny zapach wody, zawiesiny, niewielkie ilości siarkowodoru, amoniaku. W optymalnych warunkach złoże usuwa:
- żelazo do 5 mg/l
- mangan do 1 mg/l
 
Proces odżelaziania na złożu Klarsanit składa się z wstępnego napowietrzania wody surowej za pomocą zwężki lub sprężarki oraz filtracji na złożu. W celu prawidłowego działania zwężkę montuje się pomiędzy pompą a hydroforem. Zwężki (napowietrzacze) współpracują tylko z hydroforami przelotowymi (nie przeponowymi). Żywotność złoża Klarsanit zależy przede wszystkim od intensywności eksploatacji i wynosi od 5 do 8 lat. W celu regeneracji złoża stosuje się płukanie wsteczne przeciwprądowe wodą surową.
 
Właściwości złoża Klarsanit:
postać fizyczna złoża granulat (ziarna)
możliwości usuwania żelaza do 5 mg/l
możliwości usuwania manganu do 1 mg/l
odczyn wody 6,0-8,0 pH
układ filtracyjny otwarty lub ciśnieniowy
cykl filtracyjny wydłużony
płukanie wodne
intensywność płukania wodą 8 l/m2 s
ekspansja złoża 25 %
gęstość nasypowa 1,6 kg/dm3
możliwość jednostopniowej filtracji
 
 
 
    
ZŁOŻE DEFEMAN
 
Złoże filtracyjne do usuwania z wody żelaza i manganu. Eliminuje nieprzyjemny zapach wody, zawiesiny, niewielkie ilości siarkowodoru, amoniaku. W optymalnych warunkach złoże usuwa:
- żelazo do 15 mg/l
- mangan do 1,5 mg/l

Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu z wykorzystaniem złoża Defeman składa się z napowietrzenia wody surowej, gdy zachodzi taka potrzeba korekty pH wody , filtracji przez filtry otwarte lub zamknięte. Odżelazianie polega na przeprowadzaniu związków żelaza łatwo rozpuszczalnych w wodzie w związki trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Dzięki swoim właściwościom silnie utleniającym, złoże Defeman umożliwia wytworzenie tlenków żelaza na powierzchni ziaren absorbentu. Następuje wówczas sorpcja wodorotlenku żelazawego i żelazowego w górnych warstwach złoża. Ułatwiona staje się flokulacja cząstek wodorotlenku żelazawego, ich sedymentacja i filtracja. Proces usuwania manganu jest bardziej złożony. Absorbent Defeman pozwala podnieść stopień utleniania manganu i wydzielenie go z wody w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Proces ten zachodzi w głębszych warstwach złoża. Regeneracja absorbentu Defeman polega na wiązaniu przez złoże tlenu rozpuszczonego w wodzie napowietrzonej oraz prawidłowo dobranym procesie płukania wodno powietrznego filtrów.

Właściwości złoża Defeman:
postać fizyczna złoża czarny granulat (ziarna)
możliwości usuwania żelaza do 15 mg/l
możliwości usuwania manganu do 1,5 mg/l
odczyn wody 7,0-8,5 pH
układ filtracyjny otwarty lub ciśnieniowy
cykl filtracyjny wydłużony
płukanie powietrzno-wodne
intensywność płukania powietrzem 20-25 l/m2s
intensywność płukania wodą 15-20 l/m2s
ekspansja złoża 25 %
gęstość nasypowa 1,9 kg/dm3
możliwość jednostopniowej filtracji
 
 
   
 
ZŁOŻE GREENSAND
 
Złoże filtracyjne do usuwania z wody żelaza i manganu. Eliminuje nieprzyjemny zapach wody, zawiesiny, niewielkie ilości siarkowodoru, amoniaku. W optymalnych warunakch złoże usuwa:
- żelazo do 15 mg/l
- mangan do 5 mg/l
- siarkowodór do 5 mg/l
 
Złoże wymaga okresowej regeneracji przeciwprądowej roztworem nadmanganianu potasu (KmnO4). Nie jest konieczne napowietrzanie wody filtrowanej, lecz w przypadku pracy odżelaziacza ze złożem Greensand jako jedynego urządzenia, wymaga zastosowania mechanicznego filtra wstępnego. Rola Greensandu polega na wstępnym utlenieniu i odfiltrowaniu związków żelaza i manganu. Rozpuszczone w wodzie żelazo (Fe2+) i mangan (Mn2+) są utleniane w wyniku kontaktu z ziarnami Greensandu do postaci wytrąconej w wodzie, co umożliwia ich równoległe odfiltrowanie, siarkowodór natomiast jest utleniany do siarczanów. Po wyczerpaniu swoich zdolności utleniających złoże musi być zregenerowane za pomocą roztworu nadmanganianu potasu o odpowiednim stężeniu. Zazwyczaj stosowaną dawką jest 2-4 g KMnO4 na każdy dm3 Greensandu. Brak przeprowadzania regeneracji złoża w odpowiednich odstępach czasu może spowodować jego trwałe uszkodzenie.

Właściwości fizyczne złoża Greensand:
postać czarny granulat
gęstość właściwa 1375 kg/m3
ciężar wysyłkowy 1407 kg/m3
sito 18x60 mesh
faktyczny rozmiar 0,30-0,35 mm
współczynnik jednorodności poniżej 1,6
ciężar właściwy 2,4
strata objętości na rok użytkowania około 2-3%
 
Zalecane warunki pracy dla okresowej regeneracji złoża:
odczyn wody 6,2-8,0 pH
minimalna zalecana wysokość złoża 76 cm
szybkość płukania 20-30 m/h
zalecany czas płukania minimum 10 minut
robocza szybkość przepływu 12-24 m/h
poziom regeneracji 2-4 kg KMnO4 na 1m3 wody
stężenie KMnO4 0,2 do 0,5%
optymalny czas regeneracji 40-60 minut
minimalna wysokość złoża 50-60 cm złoża Greensand i 38 cm antracytu
robocza szybkość przepływu 7-12 m/h

Pojemność złoża:
tylko żelazo 1,3 g Fe na dm3 złoża
żelazo i mangan 0,9 g Fe+Mn na dm3 złoża
siarkowodór 0,4 g H2S na dm3 złoża
 
 
 
   
ZŁOŻE BIRM
 
Złoże filtracyjne produkowane przez firmę Clack Corporation z USA, do usuwania z wody żelaza i manganu, częstych i głównych składników wód podziemnych. W wodach podziemnych żelazo występuje głównie w postaci wodorotlenków, przez co nie poddaje się filtrowaniu. Utlenione do trójwartościowego tworzy wodorotlenek żelaza, który wytrąca się z wody i zostaje zatrzymany na złożu. Birm bardzo dobrze poddaje się płukaniu wstecznemu, które uwalnia nagromadzone zanieczyszczenia. Rola Birmu polega na katalizowaniu reakcji utleniania rozpuszczonego żelaza. Aby zapewnić dobrą pracę złoża zawartość substancji organicznych w wodzie nie powinna przekraczać 4-5mg na dm3. Woda nie powinna zawierać olejów ani siarkowodoru, a zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie musi przekraczać 15% zawartości żelaza przy odczynie powyżej 6,8 pH. Woda o niskim poziomie tlenu rozpuszczonego powinna być wstępnie napowietrzona. Birm może być używany również do usuwania manganu, jednak w tym przypadku odczyn wody powinien zawierać się w przedziale 8,0-8,5 pH. W przypadku gdy woda zawiera również żelazo, jej odczyn powinien być poniżej 8,5 pH, ponieważ zbyt wysoki odczyn może powodować formowanie się żelaza koloidalnego, które jest bardzo trudne do usunięcia. Chlorowanie w dużym stopniu redukuje aktywność Birmu i jego dozowanie powinno być ograniczone do minimum. Birm nie wymaga chemicznych środków regenerujących, pożądane jest cykliczne płukanie wsteczne.
 
Właściwości fizyczne i warunki pracy złoża Birm:
kolor szary
gęstość 0,65 kg/dm3
efektywny rozmiar 0,61 mm - Birm REG
49,0 mm - Birm FINE
współczynnik jednorodności 1,72 mm - Birm REG
2,14 mm - Birm FINE
odczyn wody powyżej 6,8 pH
zasadowość 2 x (So2 + Cl)
zawartość tlenu rozpuszczonego 15% zawartości (Fe + Mn)
wysokość złoża 76-90 cm
zalecana szybkość płukania 16-20 m/h - Birm REG
13-16 m/h - Birm FINE 
robocza szybkość przepływu 9-13 m/h
stopień wzniesienia złoża podczas przepływu 35-50%
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl