Producenci
Kontakt
Zmiękczanie wody
Centralne automatyczne zmiękczacze (stacje zmiękczające) do wody dostępne są u nas w sklepie w dziale zmiękczacze centralne.
 
 
 
Zmiękczanie wody.
 
Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu, które powodują tzw. twardość wody. Węglany tych soli wytrącają się i osadzają w postaci kamienia kotłowego. Jony wapnia i magnezu mogą występować w postaci:
- twardości węglanowej Ca(HCO3) i Mg(HCO3)
- twardości niewęglanowej CaCl2, MgCl2, CaSO4 i MgSO4
 
Twarda woda jest niepożądana do picia i zasilania wodociągów komunalnych, nie nadaje się również na potrzeby gospodarki wodnej w energetyce - kotły parowe, wymienniki ciepła itp. Zmiękczanie wody, czyli usuwanie z niej węglanów wapnia i magnezu, można przeprowadzać następującymi metodami:
 
metoda termiczna (dekarbonizacja - usuwanie twardości węglanowej), w której pod działaniem wysokiej temperatury następuje naruszenie równowagi i rozkład wodorowęglanów zgodnie z reakcjami:
Ca(HCO3)2 →CaCO3 ↓ + H2CO3 → CaCO3 ↓ + H2O + CO2
Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2CO3 → MgCO3 ↓ + H2O + CO2
 
metoda chemiczna, którą przeprowadza się przez dodanie środków chemicznych:
wapna w postaci wody wapiennej Ca(OH)2
wapna Ca(OH)2 i sody Na2 CO3
ługu sodowego NaOH i sody Na2CO3 CO3

metoda wymiany jonowej na żywicach jonowymiennych. Jonity są to substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie i kwasach, o dużej odporności na działanie związków chemicznych, posiadające zdolność wymiany swoich jonów na jony znajdujące się w roztworze. Jonity uwalniające do roztworu kationy i mające zdolność pochłaniania anionów to kationity a uwalniające aniony i pochłaniające kationy to anionity.

Proces wymiany jonowej na kationitach (np. kationit sodowy) polega na przepuszczeniu uzdatnianej wody przez złoże, w którym następuje wymiana jonów wapnia i magnezu znajdujących się w wodzie na jony sodu. Wymiana jonów przebiega stechiometrycznie i ma charakter odwracalny. Jon, który został usunięty z żywicy, musi być wprowadzony z powrotem w procesie regeneracji.

Wymiana jonowa na kationach zachodzi wg schematu:
Kt Na2 + Ca(HCO3) → Kt Ca + 2NaHCO3 / Kt Na2 + Mg(HCO3) → Kt Mg + 2NaHCO3
Kt Na2 + CaSO4 → Kt Ca + Na2SO4 / Kt Na2 + MgSO4 → Kt Mg + Na2SO4
Kt Na2 + CaCl2 → Kt Ca + 2NaCl / Kt Na2 + MgCl2 → Kt Mg + 2NaCl
 
Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, należy poddać je regeneracji za pomocą roztworu chlorku sodu - NaCl (solanki):
Kt Ca + 2NaCl → Kt Na2 + CaCl 2 / Kt Mg + 2NaCl → Kt Na2 + MgCl 2
 
Zmiękczacze usuwają na zasadzie wymiany jonowej kationy powodujące powstawanie kamienia. Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i magnezu wychwytywane są w kolumnie zmiękczacza w czasie przepływu wody przez złoże. Woda poddawana procesowi zmiękczania powinna być wstępnie oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych oraz żelaza i manganu ponieważ podczas jednego procesu usuwane są równocześnie jony żelaza i manganu. W przeciwnym razie na żywicy wymieniane będą oprócz jonów powodujących twardość również jony Fe i Mn, przez co zdolność jonowymienna żywicy ulegnie zmniejszeniu. Zmiękczona do poziomu twardości szczątkowej woda, w przypadku stosowania jej np. do celów kotłowych wymaga dodatkowego uzdatnienia np. podniesienia odczynu i wyeliminowanie tlenu.
 
 
Tabla przeliczeniowa jednostek twardości wody.
 
  mmol/l mval/l mg CaCO3/l st. niemiecki od st. francuski of
mmol/l

1

2

100

5,6

10

mval/l

0,5

1

50

2,8

5

mg CaCO3/l

1,01

0,02

1

0,056

0,1

st. niemiecki od

0,179

0,357

17,9

1

1,79

st. francuski of

0,1

0,2

10

0,56

1

 

Klasyfikacja wody wg twardości.
  • woda bardzo miękka poniżej 5od
  • woda miękka 5-10od       
  • woda średnio twarda 10-20od
  • woda twarda 20-30od
  • woda bardzo twarda powyżej 30od
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl